Elérhetőségek

Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány

9700 Szombathely,
Körmendi út 92.
Telefon: 36306486535

Bemutatkozás

Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasót !

 

Régóta ismert és elfogadott igény a környezetvédelem területén működő személyek és szervezetek előtt, hogy területi régiók szintjén is szükség van olyan szintű szervezetre, amely átfogó szakmai, gyakorlati és tudományos tevékenységet végez és koordinál.

A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ azért jött létre, hogy a nyugat-dunántúli régióban is működhessen egy ilyen környezetvédelmi, komplex szolgáltatást nyújtó szervezet.

Hasonló elkötelezettséggel bíró Kollégákkal konzultálva jött létre az Alapítvány, mint szervezeti típus. A kuratórium tagjai is olyan személyek, akik személyes életpályájukkal és  kapcsolataikkal biztosítani tudják azon célok elérését, amelyet az Alapítvány okirata meghatároz. Ezen elhatározás eredményeként 2006. májusában jegyezték be Alapítványunkat.

Alapítványunk a Civil Törvény előírásainak megfelelő közhasznú szervezet, önálló jogi személy. Jogszabály ugyan nem ír elő ilyen kötelezettséget, de 2014. évben létrehoztunk egy 3 fős Felügyelő Bizottságot.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel-és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival és működési szabályaival egyetért, azokat magáénak vallja, és az Alapítvány céljainak megvalósulását anyagilag támogatni kívánja. Külön, rendszeres tagdíj fizetési kötelezettség nincs.  

 

Alapítványunk működése, szakmai rendezvényeinek finanszírozása támogatásokból, felajánlásokból és egyéb rendezvények bevételeiből történik.

 Alapító:  Gergen László

 

Kuratóriumi tagok: 

 

1.  Mészáros György  elnök                         MEGOLDÁS Kft Szombathely

2.  Horváth Balázs                                           Netta-Pannónia Kft Nagykanizsa

3.  Horváthné Dr. Molnár Katalin              NYME Savaria  Egyetemi Központ

4.  Kovács Jenő                                                Borostyánkő Út Kft

5.  Paul Zsolt                                                     MEGOLDÁS Kft Szombathely

6.  Dr. Petróczki Ferenc                                 ABU Mérnöki Iroda Győr

7.  Sáfár Miklós                                                BPW–Hungária Kft Szombathely

                                                           

Felügyelő Bizottság Tagjai:

 

1. Varga Ervin elnök                                 ELVIKA Könyvvizsgáló és Gazd.Tanácsadó Kft.

2.  Prof.Dr.Gadányi Károly                      NYME Savaria Egyetemi Központ

3.  Kardos Gyula                                         Technomisz Kft. Körmend

 

Alapítvány titkára:   Kránitz Tiborné

 

Céljaink:

·   Segítség nyújtás  a régióban élők, és tevékenységet gyakorlók környezetvédelmet érintő ügyeinek megoldásában, segítjük és támogatjuk a környezetvédelmi találmányok, újítások, az új technológiák bevezetését, elterjedését.

·         Részt kívánunk venni a régió, a területi, és a helyi környezetvédelmi programok kidolgozásában.

·      A régióban élők együttműködését, a gazdasági és az egyéni érdekek összehangolását, az érvényesülésük egyensúlyát érdekegyeztető, és közvetítő szerep vállalásával kívánjuk megvalósítani.

·        Számon tarjuk a környezetvédelem különböző szakterületein jártas, és megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező, kivitelező szervezeteket, vállalkozásokat, laboratóriumokat, a környezetgazdálkodókat- és szolgáltatókat azért, hogy a hozzánk bármely környezeti problémával fordulókat - partnerközvetítést végezve, az intézkedésre jogosulthoz tudjuk irányítani

·   A környezeti tudat- és szemléletformálás, a környezettudatosság növelése érdekében, ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, tájékoztatókat, útmutatókat készítünk és terjesztünk. Környezetvédelmi tárgyú vetélkedőket, rendhagyó tanórákat tartunk, segítjük az oktatási intézmények környezeti nevelő munkáját

·  Lakossági fórumokat, és egyéb rendezvényeket, kiállításokat, előadássorozatokat szervezünk, ráirányítva a figyelmet a környezeti problémákra,a személyes felelősségre

·  A gazdasági társaságokat, önkormányzatokat szakmai napok szervezésével segítjük. Szakemberek közreműködésével nyújtunk segítséget a környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységüket érintő törvényi, jogszabályi változások megismeréséhez,  gyakorlati alkalmazásához.

·    Részt veszünk a környezetvédelmi jogszabályok előkészítésében, véleményezzük a jogszabálytervezeteket. Segítjük a jogszabály-értelmezést, és jogalkalmazást.

·         Segítjük az ISO minőség- és környezetirányítási rendszerek kialakítását, az ezekhez kapcsolódó oktatások megtartását, megszervezését.

 


Szombathely, 2015-09-07

 

Tisztelettel és Környezet-Baráti Üdvözlettel:

  

 

                                                                                                           Mészáros György

                                                                                                           kuratórium elnöke
Megosztás
Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány - Magyar